เรื่อง
ปฏิบัติ
16 พ.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 8/2561) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2560 ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 7/2561) *เฉพาะ (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (สิเกา) (นาโยง) (รัษฎา) (หาดสำราญ) รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2560 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจาการปฏิบัติหน้าที่ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2560 ข้อมูลทำเนียบครู กศน.ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 6/2561) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 พ.ย. 2560 มอบหมายหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
14 พ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด)การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้ง กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
13 พ.ย. 2560 ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ปะเหลียน) (สิเกา) (ห้วยยอด) (วังวิเศษ) (นาโยง) รับหมดแล้ว
13 พ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว